Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ διεξάγει μία έρευνα με στόχο τη διάγνωση, παρακολούθηση και ανάλυση των εξελίξεων στις δεξιότητες που αφορούν το επάγγελμα

«Υπάλληλος υποδοχής σε ξενοδοχεία».

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα χρειαστούν περίπου 10 με 12 λεπτά και η συμμετοχή σας θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα στην επιτυχή ολοκλήρωση της έρευνας που υλοποιεί το Ινστιτούτο.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι θα συνεισφέρετε στη διαμόρφωση και εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των Υπαλλήλων υποδοχής σε ξενοδοχεία στην αγορά εργασίας, στην αναβάθμιση του επαγγέλματος μέσω πιο στοχευμένων εκπαιδευτικών πολιτικών και στην ισχυροποίηση της διαπραγματευτικής θέσης των εργαζομένων στο επάγγελμα.

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι τα στοιχεία σας είναι απόρρητα και τα ερωτηματολόγια ανώνυμα. Στην έρευνα θα τηρηθούν όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες ηθικής και δεοντολογίας. Οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν απολύτως εμπιστευτικές και θα παρουσιαστούν συγκεντρωτικά υπό τη μορφή πινάκων και στατιστικών δεικτών και σε καμία περίπτωση μεμονωμένα. Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στο πλαίσιο της παρούσης έρευνας και για κανέναν άλλο σκοπό.

Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μετά την ολοκλήρωσή της.

 

TO ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ για το επάγγελμα 4324 «Υπάλληλοι υποδοχής σε ξενοδοχεία» βρίσκεται στο  link:

https://dexiotites.inegsee.gr/4324-3/

 

 

Published On: 23 Νοεμβρίου, 2020 / Categories: Blog, Ασφαλιστικά /

Παρόμοια νέα