Μείνε ενήμερος
Σχετικά με το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ2020-11-06T09:04:59+00:00

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1961 ΜΕΛΗ 16.000

Σκοπός του Σωματείου είναι η μελέτη, η προστασία και η προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών αυτού. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού και την επιτυχία των επιδιώξεων του Σωματείου, η Διοίκηση του θα παρακολουθεί όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τους όρους εργασίας των μελών αυτού και θα φροντίζει για την επίλυση όλων των σχετικών ζητημάτων μέσω των πιο πρόσφορων και αποτελεσματικών νομίμων μέσων, ενισχυόμενη σε αυτό από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ηρακλείου, στη δύναμη του οποίου ανήκει το Σωματείο.

Επιδιώξεις

  1. με την προώθηση και υπογραφή αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων και τη ψήφιση νόμων με ευνοϊκούς για τα μέλη του όρους και συνθήκες εργασίας ,ως και με την αδιάκοπη παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής αυτών και της νομοθεσίας που τα αφορά γενικότερα .
  2. με την διεξαγωγή αγώνων για την κατοχύρωση και διεύρυνση των συνδικαλιστικών κατακτήσεων, με διαμαρτυρίες, καταγγελίες, ψηφίσματα, στάσεις εργασίας, απεργίες και με όλα τα νόμιμα μέσα.
  3. με τη συνεργασία με άλλες οργανώσεις εργαζομένων, επιστημονικούς φορείς κ.λ.π.
  4. με την παροχή υλικής και ηθικής βοήθειας στα μέλη του ,που εξαιτίας οικονομικών επαγγελματικών, κοινωνικών ή εξαιρετικών συνθηκών ζωής έχουν ανάγκη από τη βοήθεια του
  1. με τη δημιουργία αναγνωστηρίων, βιβλιοθηκών, εντευκτηρίων και την έκδοση εντύπων
  2. με την αναφορά στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς του, τις εργασιακές και γενικότερα επαγγελματικές σχέσεις και συμφέροντα των μελών του
  3. με την καταγγελία και έγκληση στις διοικητικές και δικαστικές αρχές των παραβάσεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας που αφορά τα μέλη του, ως επίσης και των κανονισμών ή οργανισμών που αφορούν το σωματείο ή τα μέλη του.
0
Μέλη Δ.Σ.
0
Χρόνια λειτουργίας
0
Μέλη
Load More Posts