Παρέμβαση στο υπουργείο εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων για εργαζόμενους του κλάδου μας που δεν μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση,λόγο αναστολή συμβάσεων και είναι δικαιούχοι των ευεργετικών διατάξεων(ειδικό επίδομα 800 €).
Μετά την πρώτη μας επιστολή με το αίτημα μας( 31/03/2020) έγινε νομοθέτηση αλλά δυστυχώς το σύστημα ”ΕΡΓΑΝΗ” δε δέχεται τις διορθώσεις.
Με δεύτερη επιστολή μας(21/04/2020) τονίζουμε:
1.Να γίνουν άμεσα στο “Εργάνη” οι τεχνικές διορθώσεις που απαιτούνται, ώστε να βλέπει το σύστημα τους εργαζόμενους που οι συμβάσεις τους έληξαν πρόωρα με βάση την αρχική ημερομηνία λήξης της σύμβασης, που είναι καταχωρημένη στο σύστημα από την πρόσληψη τους με το έντυπο Ε3. Από εκεί φαίνεται ξεκάθαρα ποια ήταν η συμφωνημένη ημερομηνία λήξης και προκύπτει η πρόωρη λήξη της σύμβασης. Αν τεχνικά αυτό δεν μπορεί να γίνει, να δοθεί τουλάχιστον η δυνατότητα στους λογιστές να συμπληρώσουν οι ίδιοι τα ονόματα των εργαζομένων που οι συμβάσεις τους έληξαν πρόωρα, στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλουν στο “Εργάνη” για να λυθεί άμεσα το ζήτημα.

2.Να δημιουργηθεί κάποιος μηχανισμός ή επιτροπή που να μπορούν οι εργαζόμενοι που δεν έλαβαν το επίδομα να υποβάλουν εκ νέου αιτήσεις ή ενστάσεις, ώστε έστω και σε δεύτερο χρόνο να λάβουν επίδομα.

Published On: 24 Απριλίου, 2020 / Categories: Blog, Εργασιακά /

Παρόμοια νέα