ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σύμφωνα με την αρ.πρωτ 19987 ημερ.28/12/2020, προκήρυξη του Υπουργείου Τουρισμού , Δ/νση Τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης , θα πραγματοποιηθούν 4 τμήματα μετεκπαίδευσης στον Νομό Ηρακλείου και συγκεκριμένα 1 τμήμα Υπηρεσία Υποδοχής ,1 τμήμα Επισιτισμού,1 τμήμα Μαγειρικής Τέχνης και 1 τμήμα Οροφοκομίας για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021.

Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα τμήματα θα πρέπει να κάνουν  την ηλεκτρονική αίτηση τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.edu.gr από την Πέμπτη 7/1/2021 έως και την Παρασκευή 15/1/2021.

Προϋποθέσεις

Α.Να έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία

υπολογιζόμενη από την ημερομηνία έναρξης της υποβολής

των αιτήσεων (150)ημερομίσθια συνολικά.

Β.Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Δημοτικού Σχολείου για όσους αποφοίτησαν μέχρι και το

1980 ή Γ.Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν από το 1981 και

μετά.

Γ.Να είναι ηλικίας έως 55 ετών.

Δ.Για τους πρόσκαιρα ανέργους ή διάρκεια ανεργίας από την

ημερομηνία υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει

τους(18) μήνες.

Δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν

1.Ηλεκτρονική αίτηση.

2.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας και από τις

δύο όψεις.

3.Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου (Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου

υποχρεωτικής εκπαίδευσης  Δημοτικού Σχολείου για όσους

αποφοίτησαν μέχρι το 1980, ή Γ. Γυμνασίου για όσους

αποφοίτησαν από το 1981 και μετά).

4.Φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων για την απόδειξη της

προϋπηρεσίας στην ειδικότητα(εάν δεν φαίνονται στο ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ θα υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση εργοδότη με το

διάστημα απασχόλησης και ασφάλισης και τον κωδικό

ειδικότητας,)

5.Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ  ή σύμβαση εργασίας ή Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται επακριβώς  το είδος και ο χρόνος  της εμπειρίας καθώς και  τα στοιχεία του εργοδότη,  ή βεβαίωση εργοδότη  στην οποία   βεβαιώνεται η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης , για την απόδειξη της ειδικότητας στο επάγγελμα  .

6.Εαν ο υποψήφιος είναι άνεργος υποβάλλεται πρόσφατη

βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

 

Για το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου

 

   Ο Πρόεδρος                                   Ο Γ.Γραμματέας

 

 

Κοκολάκης Νίκος                             Σμυρνάκης Νίκος

Published On: 4 Ιανουαρίου, 2021 / Categories: Blog, Εργασιακά, Νέα /

Παρόμοια νέα