ΤΜΗΜΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΑΠΟΦ. ΠΡΩΤ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1333/61

ΤΜΗΜΑ Ε.Κ.Η

Τηλ.: 2810 289597  , fax: 2810 288026

www.soxir.gr  ,   e-mail : k222@otenet.gr

 

Αρ. Πρωτ 783                                                     Ηράκλειο 5 07 /2024

 

                   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 

 

Η Εφορευτική επιτροπή αποφάσισε και ανακοινώνει την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις αρχαιρεσίες του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν.Ηρακλείου σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία ημέρα Κυριακή και ώρα 16.00-20.00 .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως δηλώσουν εγκαίρως στην Εφορευτική Επιτροπή  το αργότερο μέχρι σήμερα Παρασκευή 5/07/2024 και έως  18.00 την πρόθεση τους να ασκήσουν ηλεκτρονικά το εκλογικό τους δικαίωμα προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία της Αστυνομικής Ταυτότητας email και κινητό τηλέφωνο στο email του Σωματείου(k222@otenet.gr).  

 

 

 

Για την Εφορευτική Επιτροπή

 

Published On: 5 Ιουλίου, 2024 / Categories: Blog, Νέα /

Παρόμοια νέα