ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

Θέματα

           1.Ελεγχος παρουσίας των εργαζομένων

              με χρήση βιομετρικών μεθόδων.

          2.Κάμερες στους χώρους εργασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 9Α του Συντάγματος κατοχυρώνεται το  δικαίωμα προστασίας καθενός από τη συλλογή ,επεξεργασία και χρήση ,ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα των προσωπικών του δεδομένων.

Η λήψη και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με χρήση βιομετρικών μεθόδων  καθώς και με συστήματα βιντεοεπιτήρησης   συνιστά κατεξοχήν παραβίαση του παραπάνω ατομικού δικαιώματος προστασίας το οποίο καθιερώνεται και προστατεύεται από το άρθρο 9Α του Συντάγματος.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων τόσο με την χρήση βιομετρικών μεθόδων όσο και με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης είναι αντίθετη  με την προστασία φυσικών  προσώπων έναντι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,σύμφωνα και με το άρθρο 27 παρ.1και 7 του Ν.4624/2019 αλλά και στη με αρ.115/2001 οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα ,καθώς και στον κανονισμό (ΕΕ)2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016

Η παραβίαση του θεσμικού αυτού πλαισίου επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις ,ποινικές ,αστικές και διοικητικές

(άρθρα 80,81,82 Ν.4624/2019).

Για το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου

 

     Ο Πρόεδρος                               Ο Γ.Γραμματέας

 

  Κοκολάκης Νίκος                          Σμυρνάκης Νίκος       

Published On: 1 Απριλίου, 2024 / Categories: Blog, Νέα /

Παρόμοια νέα