ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗΣ 2021-2022 ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ.

 

Το Σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν.Ηρακλείου ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες μοριοδότησης για την εισαγωγή των υποψηφίων στα τμήματα μετεκπαίδευσης  Ηρακλείου περιόδου 2021-2022.

Οι καταστάσεις με τον αριθμό των μορίων των υποψηφίων μετεκπαιδευομένων  αναρτώνται α)στις ιστοσελίδες www.mintour.edu.gr  και  www.mintοur.gov.gr    με μέριμνα της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και β) στον πίνακα ανακοινώσεων των εκπαιδευτικών  μονάδων υπό την εποπτεία των οποίων υλοποιούνται τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης ,με μέριμνα των Διευθυντών αυτών.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων που συγκέντρωσε .Η ένσταση υποβάλλεται εντός  τριών (3)εργασίμων ημερών ,από Πέμπτη 10.02.2022 έως και Δευτέρα 14.02.2022   μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο  metekp@mintour.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι συνάδελφοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Σωματείου 2810289597 και 2810288026.

 

Για το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου

 

   Ο Πρόεδρος                                  ΟΓ.Γραμματέας

 

 

Κοκολάκης Νίκος                          Σμυρνάκης Νίκος          

 

 

 

 

Published On: 10 Φεβρουαρίου, 2022 / Categories: Blog, Νέα /

Παρόμοια νέα