Προθεσμίες Υποβολών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τον μήνα Οκτώβριο το Υπουργείο εργασίας ανακοινώνει:
ΜΟΝΟΜΕΡΗ δήλωση Οκτωβρίου έως 25 Νοεμβρίου.
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 19 και 26 Νοεμβρίου, επίσης 3 Δεκεμβρίου.
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΩΝ ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ .
ΠΛΗΡΩΜΗ: 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ.
Published On: 19 Νοεμβρίου, 2020 / Categories: Blog, Νέα /

Παρόμοια νέα