ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι σύμφωνα με την προκήρυξη του Υπουργείου Τουρισμού για την σχολή μετεκπαίδευσης η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την Τετάρτη 15/12/2021 και λήγει την Πέμπτη 23/12/2021 μέχρι το τέλος της ημέρας.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.edu.gr επισυνάπτοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή.

 

                            ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά

την τελευταία τριετία 150 ημερομίσθια.

2.Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης

(Δημοτικού) για όσους αποφοίτησαν έως το 1980 ή

Γ΄Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν από το 1981 και

μετά.

3.Να είναι ηλικίας έως 55 ετών.

4.Για τους πρόσκαιρα άνεργους ,η διάρκεια ανεργίας από

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει

τους (12)μήνες.

 

               ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Ηλεκρονική  αίτηση

2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής

Ταυτότητας

3.Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Δημοτικού ή Γ.Γυμνασίου

Κ.Λ.Π.

4.Φωτοαντίγραφα όλων των ενσήμων.

5.Αναγγελια πρόσληψης στον ΟΑΕΔ.

6 Εάν ο υποψήφιος είναι άνεργος υποβάλλεται επιπλέον πρόσφατη βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι συνάδελφοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Σωματείου 2810289597 και 2810288026

 

 

Για το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου

 

   Ο Πρόεδρος                                 Ο Γ.Γραμματέας

 

 

               Κοκολάκης Νίκος                              Σμυρνάκης Νίκος               

 

 

 

Published On: 13 Δεκεμβρίου, 2021 / Categories: Blog, Νέα /

Παρόμοια νέα