ΠΡΟΣ:    Υφυπουργό Τουρισμού

                         Κα Ζαχαράκη Σοφία

 

Προτάσεις για βελτίωση συνθηκών εργασίας σε ξενοδοχεία και την προσέλκυση νέων –εκπαίδευση και μετεκπαίδευση με πιστοποίηση.

Κυρία Υφυπουργέ,

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται  το φαινόμενο έλλειψης προσωπικού στα ξενοδοχεία και η απαξίωση  του επαγγέλματος του ξενοδοχοϋπαλλήλου, με τις αιτίες να  είναι πολλές (Μνημόνια – νεοεισερχόμενοι  εργαζόμενοι κάτω των 25 με μισθούς χαμηλότερους -κατάργηση – διάλυση του ΤΑΞΥ- δυσμενείς συνθήκες εργασίας στους εργασιακούς χώρους και αθέτηση της ΤΣΣΕ – Πλαφόν της τακτικής επιδότησης  ανεργίας – Διακοπή του εφάπαξ των Ξενοδοχοϋπαλλήλων στην εικοσαετία – Πανδημία Covid – Συρρίκνωση της Τουριστικής Περιόδου τα τελευταία χρόνια.

ΠΡΟΤΑΣΗ 1Η . Υποχρεωτική Τήρηση της ΤΣΣΕ

Επισημαίνουμε κατ αρχήν  την αναγκαιότητα  κήρυξης της Τοπικής Συλλογικής Σύμβασης  ως γενικώς υποχρεωτικής προκειμένου οι όροι αυτής να καλύβουν σε όλους τους ξενοδοχοϋπαλλήλους η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων εργάζεται σε εποχικής  λειτουργίας  ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Με την κήρυξη της τοπικής ΣΣΕ ως υποχρεωτική θα δημιουργηθούν ταυτόχρονα συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του Ν. Ηρακλείου ως προς το κόστος εργασίας. Επίσης ζητούμε στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών με εργατικό δυναμικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την εφαρμογή και την τήρηση της ΤΣΣΕ.

ΠΡΟΤΑΣΗ 2Η . Ταμείο Ανεργίας

Ζητούμε την :

Παράταση του ταμείου ανεργίας για το 2022 κατά 2 μήνες και

Αποκατάσταση της επιδότησης τακτικής ανεργίας εποχικών με κατάργηση του άρθρου 39 του Ν. 3986/11 που έθεσε πλαφόν στην

επιδότηση ανεργίας (από 01/01/2014 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να μην είναι περισσότερα των τετρακοσίων (400)).

 Ζητούμε την :

Αποκατάσταση του χρόνου τακτικής επιδότησης ανάλογα με την απασχόληση εποχικά εργαζομένων  και συγκεκριμένα από:

100-149 ημέρες εργασίας 5 μήνες επιδότηση

150-179  ημέρες εργασίας 6 μήνες επιδότησης

180-219 ημέρες εργασίας 8 μήνες επιδότησης

220-249 ημέρες εργασίας 10 μήνες επιδότησης

250 και άνω ημέρες εργασίας 12 μήνες επιδότηση

Επίσης αναγνώριση ως συντάξιμου, του χρόνου επιδότησης της ανεργίας.

ΠΡΟΤΑΣΗ 3Η. Δημόσια Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου

Στο  Δημόσιο ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων στην Περιοχή του Κοκκίνη Χάνι που στεγάζεται στο ξενοδοχείο «ΗΛΙΟΣ» φοιτούν κάθε χρόνο 250 σπουδαστές σε 10 τμήματα διαφόρων ξενοδοχοϋπαλληλικών  ειδικοτήτων. Στο εν λόγω ΙΕΚ υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού που είναι απαραίτητο για τη  σωστή λειτουργία της σχολής. Άξιο αναφοράς επίσης είναι και η ελλιπής χρηματοδότηση που δεν καλύπτει τις πολλαπλές ανάγκες σε αναλώσιμα, όπως πχ. τις ανάγκες των εργαστηρίων σε τρόφιμα.

Κοινή διαπίστωση είναι δυστυχώς ότι το κτηριακό είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα καθώς εδώ  και χρόνια  η Πολιτεία αδιαφορεί για την συντήρηση του κτηρίου που βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και με σοβαρό κίνδυνο ατυχήματος (πολλές φορές έχουν τεθεί σε κίνδυνο οι σπουδαστές).

Φέτος μετά το σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου η κατάσταση του κτηρίου επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο και κρίθηκε ακατάλληλο για τη στέγαση των σπουδαστών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Πλέον το πρόγραμμα των μαθημάτων γίνεται σε αίθουσες του ΕΛΜΕΠΑ που φιλοξενούν τα τμήματα του ΙΕΚ και το Διοικητικό προσωπικό φιλοξενείται στα γραφεία του ΕΟΤ.

Εκφράζουμε την αγωνία μας για την επόμενη σχολική χρονιά 2022-2023 για την εύρεση λειτουργικού κτηρίου για να στεγαστούν προσωρινά τα συγκεκριμένα τμήματα και να συνεχίσει η λειτουργία της σχολής, για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί μέχρι την αποκατάσταση του κτηρίου .

Ζητούμε:

Την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και τη συντήρηση του κτηρίου-εκπαιδευτηρίου και του ξενοδοχειακού συγκροτήματος της σχολής προκειμένου να μπορεί  να συνεχίσει να λειτουργεί στο σύνολό του με ασφάλεια υπό δημόσιο χαρακτήρα.

Ζητούμε την :

Αναβάθμιση των τουριστικών σχολών εκπαίδευσης προκειμένου  να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους υποψηφίους να εκπαιδευτούν και σε περισσότερες ειδικότητες. Πάγιο αιτήματος μας είναι η ένταξη της συγκεκριμένης σχολής στο Υπουργείο Παιδείας.

Ζητούμε:

Την κατά προτεραιότητα πρόσληψη από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις των ως άνω εκπαιδευμένων ξενοδοχοϋπαλλήλων και έτσι να τους δοθεί κίνητρο για την εκπαίδευση τους.

Μετεκπαίδευση

Δυστυχώς βρισκόμαστε τέλος του Φεβρουαρίου και δεν έχει αρχίσει η λειτουργία τμημάτων Μετεκπαίδευσης ενώ η τουριστική περίοδος είναι προ των πυλών.

Ζητούμε:

Τη συνέχιση της λειτουργίας των τμημάτων μετεκπαίδευσης ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε εργαζόμενους με γνώση και εμπειρία να εκπαιδευτούν και να μετεκπαιδευτούν για να βελτιώσουν τις τεχνικές ικανότητες τους και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για καλύτερη προσφορά υπηρεσιών.

Τα τμήματα αυτά διαχρονικά απέδωσαν σημαντικά οφέλη στην αναβάθμιση και βελτίωση της κουλτούρας, νοοτροπίας  και επαγγελματισμού των καταρτιζόμενων προς όφελος του τουριστικού προϊόντος.

ΠΡΟΤΑΣΗ 4Η .Επαναφορά του ΕΦΑΠΑΞ στην 20ετία

Η εφάπαξ παροχή του ΤΑΞΥ όπως  προβλεπόταν με τον  Νόμο 2768/1999 ,είχε θεσπιστεί να αποδίδεται στους ξενοδοχοϋπαλλήλους στα 20 χρόνια πραγματικής εργασίας ,ανεξάρτητα από τον χρόνο συνταξιοδότησης ,λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος και της εποχιακής  κατά τεκμήριο απασχόλησης τους, που οδηγεί σε δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης σε πολύ περισσότερα χρόνια από  ότι άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Αυτό που ισχύει σήμερα είναι η περικοπή του ΕΦΑΠΑΞ κατά 50% με ταυτόχρονη κατάργηση του δικαιώματος χορήγησης στους ξενοδοχοϋπαλλήλους πριν την συνταξιοδότηση ,λόγω συμπλήρωσης 20ετούς ασφάλισης.

Ζητούμε την:

Την επαναφορά του ΕΦΑΠΑΞ στην 20ετία όπως προβλεπόταν από το Νόμο 2768/1999.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

  ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ                                                    ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Published On: 21 Φεβρουαρίου, 2022 / Categories: Blog, Εργασιακά, Νέα /

Παρόμοια νέα