ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

Συναδέλφισσες ,Συνάδελφοι

 Σας ενημερώνουμε ότι για τους συναδέλφους που εργάζονται με τις ειδικότητες Σερβιτόρου ,βοηθός Σερβιτόρου Barman και βοηθοί αυτών, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος βάση του Π.Δ. 180/1979 απαιτείται άδεια εργασίας .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αίτηση εκδόσεως άδειας εργασίας .

2.Πιστοποιητικό υγείας ή πράσινο βιβλιάριο υγείας.

3.Αστυνομική Ταυτότητα (πρωτότυπη και φωτοτυπία)

4.Παράβολο των 3 ΕΥΡΩ το οποίο εκδίδεται ηλεκτρονικά με

   τον κωδικό 6193 ή  από το ΚΕΠ.

5.Τρείς (3) απλές έγχρωμες φωτογραφίες.

 

Η άδεια εργασίας εκδίδεται από το Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Για το Σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου 

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γ. Γραμματέας

  

Κοκολάκης Νίκος                                   Σμυρνάκης Νίκος

 

Published On: 7 Ιουνίου, 2019 / Categories: Blog, Εργασιακά, Νέα /

Παρόμοια νέα