Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4419Β΄/4-10-2018 η Υπουργική Απόφαση που αφορά την κήρυξη ως γενικώς Υποχρεωτικής από 21/09/2018 της Συλλογικής μας Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Καλούμε τους Ξενοδόχους του Νομού Ηρακλείου να τηρήσουν και να εφαρμόσουν την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με προτεραιότητα των ξενοδοχείων που είχαν επιβάλλει Επιχειρησιακές Συμβάσεις με Ενώσεις Προσώπων και τις κατώτατες αποδοχές. Επίσης ελεύθερες συμφωνίες κ.λ.π κάτω από τα Κατώτατα Μισθολογικά όρια της Συλλογικής Σύμβασης των Ξενοδοχοϋπαλλήλων οι μισθοί θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν στα επίπεδα της Kλαδικής από 4/10/2018.

Καλούμε τις υπηρεσίες του Υπουργείου να ελέγξουν το βαθμό συμμόρφωσης των εργοδοτών για την τήρηση και την εφαρμογή της.

Καλούμε τους συνάδελφους ξενοδοχοϋπάλληλους να προστατέψουν την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καταγγέλλοντας φαινόμενα μη τήρησης της.

Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί όλων των εργαζομένων από 04/10/2018 διαμορφώνονται ως εξής :

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 851,06€
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 833,11€
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 816,62€
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: 780,40€

Οι ανωτέρω βασικοί μηνιαίοι μισθοί αυξάνονται περαιτέρω από την 1-1-2019 κατά ποσοστό 1,5% και διαμορφώνονται ως εξής:

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 863,83€
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 845,61€
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 828,87€
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: 792,08€

Οι νόμιμοι μισθοί απαρτίζονται από τους βασικούς μισθούς προσθέτοντας την προϋπηρεσία καθώς και τα επιδόματα γάμου, εκπαίδευσης, εποχικό και ανθυγιεινό.

Published On: 10 Οκτωβρίου, 2018 / Categories: Νέα /

Παρόμοια νέα