Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Το Σωματείο μας συνεχίζει την προσπάθεια για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με  ότι προβλέπει η εργατική νομοθεσία σε βασικούς τομείς που καθορίζουν τις εργασιακές σχέσεις και κατ’ επέκταση τη ποιότητα της εργασίας και αμοιβής σας. Θα προσπαθήσουμε μέσα από προσωπικές συναντήσεις ως Διοικητικό Συμβούλιο να σας ενημερώνουμε  στους χώρους εργασίας αλλά και στις συνελεύσεις στις οποίες επιθυμούμε  να συμμετέχετε όταν αυτές γίνονται. Σας υπενθυμίζουμε ότι τα γραφεία  Σωματείου μας  βρίσκονται στο Εργατικό Κέντρο Λ. Δημοκρατίας 14 και λειτουργούν καθημερινά από τις 8.00 πμ έως και τις 8.00μμ . Ενημέρωση παρέχεται  και από το site του Σωματείου μας που είναι το www.soxir.gr

Πραγματικά αγωνιούμε και προσπαθούμε για την ελαχιστοποίηση  της εκμετάλλευσης  που υπάρχει από ένα μεγάλο ποσοστό εργοδοτών, που παραβιάζοντας την Εργατική  Νομοθεσία προσπαθούν να αμείβουν τους εργαζόμενους με μισθούς υποδιέστερους  από αυτό που προβλέπεται από την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας η οποία ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ . Αυτό είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ. ΤΕΤΟΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ  ΑΜΕΣΑ.

Η ενημέρωση είναι βασικό εργαλείο για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα μας,  εργασιακά – μισθολογικά – ασφαλιστικά, για παραβιάσεις όπως η μη εφαρμογή της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας , η καθυστέρηση των μισθών, η απλήρωτη υπερεργασία και υπερωρία, η ψευδώς δηλωμένη απασχόληση με τα τετράωρα που είναι οκτάωρα και δωδεκάωρα, οι μισθολογικές ανισότητες και γενικότερα η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς. Ζητάμε να μας ενημερώνετε προκειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να προσπαθήσουμε να πατάξουμε τα παραπάνω κακώς κείμενα όπου αυτά εμφανίζονται.

Σας παραθέτουμε χρηστικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κάθε εργαζόμενος όταν προσλαμβάνεται υπογράφει μια σύμβαση εργασίας με τον εργοδότη. Η σύμβαση αναγράφει τους όρους εργασίας του, τα καθήκοντά του, την ειδικότητα του, το μισθό του , το ωράριο εργασίας, τη σχέση απασχόλησης για τους εποχικούς που πρέπει να είναι ορισμένου χρόνου καθώς και τον  τόπο παροχής εργασίας. Όταν την υπογράψει ( 2 αντίγραφα ) το ένα κρατάει ο εργαζόμενος, το άλλο ο εργοδότης.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Στους εργαζόμενους χορηγείται από τον εργοδότη εκκαθαριστικό ή αναλυτικό σημείωμα μισθοδοσίας για τις κατά μήνα αποδοχές τους και για τις αντίστοιχες κρατήσεις. Παρομοίως και για τα επιδόματα δώρων, αδείας και αποζημίωση αδείας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  

Ελέγχετε προσεκτικά τα αναλυτικά σημειώματα μισθοδοσίας να συμφωνούν με τις πραγματικές ημέρες εργασίας και ασφάλισης (ΡΕΠΟ-ΚΥΡΙΑΚΕΣ-ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ), το βασικό μισθό , την προϋπηρεσία , τα επιδόματα που δικαιούστε. Το ποσό πληρωμής κατατίθεται στην τράπεζα. Ενημερώσου  για την Τοπική Σύμβαση από το Σωματείο ή από το site του Σωματείου www.soxir.gr  για το πόσο πρέπει να αμείβεσαι.                                                                                           

ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Απαγορεύεται η μονομερής μεταβολή των όρων εργασίας. Ο εργοδότης σου δεν έχει το δικαίωμα να αλλάξει προς το χειρότερο ουσιώδεις όρους της σύμβασης εργασίας, χωρίς την υπογραφή σου.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Πολλές εποχικές επιχειρήσεις υποκαθιστούν τις θέσεις απασχόλησης με προσωπικό ευκαιρίας και περιορίζουν την περίοδο απασχόλησης στους μήνες αιχμής, καταστρατηγώντας στην ουσία της την εποχική φύση της απασχόλησής τους.

  Συνάδελφε

Με δεδομένο ότι η επαναπρόσληψη και η υπογραφή στη σχετική φόρμα έχει μετατραπεί από πολλούς εργοδότες σε εργαλείο επαναδιαπραγμάτευσης κατ’ έτος των ατομικών μας όρων αμοιβής και εργασίας διάβασε προσεκτικά τι υπογράφεις κάθε φορά.

Η σχέση απασχόλησης οφείλει να αναγράφεται ως ορισμένου χρόνου και όχι αορίστου χρόνου πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να απολυθείς οποτεδήποτε (Η εργασιακή σχέση των μισθωτών που απασχολούνται σε εποχιακές επιχειρήσεις είναι ιδιόρρυθμα ρυθμιζόμενη, ορισμένου χρόνου).

Ζήτησε να ταυτιστεί η ημερομηνία αποχώρησης με την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εποχικής λειτουργίας της επιχείρησης (σε περίπτωση που η σύμβαση σου λυθεί χωρίς να υπάρχει σπουδαίος λόγος, οφείλονται αποδοχές υπερημερίας για το υπολειπόμενο χρόνο της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 656 του Α.Κ.)

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

Εξελίσσεται ένα φαινόμενο εις βάρος κυρίως των εποχιακά εργαζόμενων όπου πολλοί εργοδότες αποφεύγουν την καταβολή της αποζημίωσης μετά τη δήλωση αποχώρησης απαιτώντας οι εργαζόμενοι να προσκομίσουν την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης (μετά από 2-3 χρόνια που καθυστερεί την έκδοση ο ΕΦΚΑ). Το αποτέλεσμα είναι μετά την παρέλευση εξαμήνου να μην έχουν καμία επίπτωση από την τελική άρνηση καταβολής.

  Συνάδελφε

Η ιδιότητα του εποχιακά απασχολούμενου και η νεκρά περίοδος είναι ένα ακόμη εμπόδιο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων σου. Πριν κοινοποιήσεις στον εργοδότη την πρόθεσή σου για αποχώρηση προς συνταξιοδότηση, όταν έχεις ήδη προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη πάνω από 15 χρόνια, διαπραγματεύσου μαζί του λίγο πριν το τέλος της σαιζόν ενδεχόμενη συμφωνημένη απόλυση με καταβολή 50% της νόμιμης αποζημίωσης. Έχεις δικαίωμα από το νόμο να τη ζητήσεις αλλά απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του εργοδότη.

Αν αρνηθεί, προληπτικά κατάθεσε αίτηση επαναπρόσληψης μέσα στη νόμιμη προθεσμία, παρουσιάσου και ενεργοποίησε την πρόσληψή σου και μόνο τότε κατάθεσε αίτηση στη Διεύθυνση του Ξενοδοχείου να σου καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης. Ζήτησε να σου απαντήσουν εντός ευλόγου διαστήματος (π.χ. 10 ημερών) και πάρε οπωσδήποτε αποδεικτικό για την αίτησή σου. Αν δεν σου απαντήσουν ή επικαλεστούν να προσκομίσεις πρώτα την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης κατάθεσε αίτημα εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας για να δεσμευτεί μέσω του πρακτικού που θα συνυπογράψετε για την υποχρέωσή του αυτή. Αν οι κινήσεις αυτές δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα κατάθεσε αγωγή πριν την παρέλευση του εξαμήνου, διαφορετικά ο κίνδυνος τελικής άρνησης από τον εργοδότη και απώλειας της αποζημίωσης είναι υπαρκτός.

ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ

Όταν εργάζεσαι 5 ημέρες την εβδομάδα δηλ. 40 ώρες, οι περισσότερες ώρες πάνω από τις 40 και έως 45/βδομάδα λέγονται υπερεργασία και για κάθε κάθε μία από αυτές θα πρέπει να πληρωθείς με προσαύξηση 20%του ωρομισθίου σου. Όταν εργάζεσαι 6 ημέρες την βδομάδα δηλ. 40 ώρες οι περισσότερες ώρες πάνω από τις 40 και έως 48ώρες/βδομάδα λέγονται υπερεργασία κα για κάθε μια από αυτές θα πρέπει να πληρωθείς με προσαύξηση 20 % του ωρομισθίου σου.

ΝΟΜΙΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑ

Εργασία από 46η στο πενθήμερο και 49ηώρα για εξαήμερο, λέγεται υπερωρία και έως 120 ώρες ετησίως αμείβεται με προσαύξηση 40% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο. Η υπέρβαση των 120 ωρών νόμιμες υπερωρίες ετησίως αμείβονται με προσαύξηση 60% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

Άρθρο 4 του Π.Δ/τος 88/1999 (ΦΕΚ 94Α) όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι ώρες, πρέπει να χορηγείται διάλλειμα τουλάχιστον 15 λεπτών. Κατά τη διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται να απομακρυνθούν από τη θέση εργασίας τους. Τα διαλλείματα αυτά δεν επιτρέπεται να χορηγούνται συνεχόμενα με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΕΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Για όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν διασφαλιστεί εκπτώσεις με τις Μινωικές Γραμμές – Υπεραστικά ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου – Αστικό ΚΤΕΛ. Πραγματοποιούνται σεμινάρια και ομαδικά εργαστήρια συμβουλευτικής σε συνεργασία με το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ εμπλουτίζοντας τις γνώσεις με στόχο την ενίσχυση και την ενδυνάμωση των εργαζομένων στον Κλάδο του Τουρισμού.  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΕΛΩΝ)

Σύμφωνα με την Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων, σχετικά με την επεξεργασία  των Προσωπικών σας Δεδομένων για την επικοινωνία και την ενημέρωση σας από το Σωματείο μας υποχρεούστε να υπογράψετε το συγκεκριμένο έντυπο. Το έντυπο αυτό αναφέρει  ότι το Σωματείο έχει στην κατοχή του και επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα , εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πολιτικές ασφαλείας και προστασίας αυτού. Επίσης επιβεβαιώνεται την ιδιότητα σας ως μέλος του Σωματείου. 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ                                   ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Published On: 9 Μαΐου, 2019 / Categories: Νέα /

Παρόμοια νέα