Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Το Σωματείο μας συνεχίζει την προσπάθεια για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σε ότι προβλέπει η εργατική νομοθεσία σε βασικούς τομείς που καθορίζουν τις εργασιακές σχέσεις και κατ’ επέκταση τη ποιότητα της εργασίας και αμοιβής σας. Πρέπει να ενημερώνεστε μέσα από προσωπικές συναντήσεις με μέλη της Διοίκησης του Σωματείου μας στους χώρους εργασίας αλλά και στις συνελεύσεις που πρέπει να είστε παρόντες όταν αυτές γίνονται.

Πραγματικά αγωνιούμε για την εκμετάλλευση που υπάρχει από ένα μεγάλο ποσοστό εργοδοτών. Βοηθούμενοι και από το θεσμικό – νομοθετικό πλαίσιο, όπου συνεχίζεται ο κρατικός παρεμβατισμός στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και στο περιεχόμενο των ΣΣΕ με κατάργηση θεμελιωδών αρχών και κανόνων των συλλογικών ρυθμίσεων, της υποχρεωτικής εφαρμογής και επέκτασης των κλαδικών συμβάσεων και με την υπερίσχυση των επιχειρησιακών συμβάσεων μέσω ενώσεων προσώπων, αυτά τα αντιδημοκρατικά μορφώματα έρμαια των εργοδοτών, που συστήνονται χωρίς καμία εγγύηση δημοκρατικής εκλογής και λειτουργίας.

Η ενημέρωση είναι βασικό εργαλείο για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα μας, εργασιακά – μισθολογικά – ασφαλιστικά, για παραβιάσεις όπως η καθυστέρηση των μισθών, η απλήρωτη υπερεργασία και υπερωρία, η ψευδώς δηλωμένη απασχόληση με τα τετράωρα που είναι οκτάωρα και δωδεκάωρα, οι μισθολογικές ανισότητες και γενικότερα η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς.

Σας παραθέτουμε χρηστικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κάθε εργαζόμενος όταν προσλαμβάνεται υπογράφει μια σύμβαση εργασίας με τον εργοδότη. Η σύμβαση αναγράφει τους όρους εργασίας του, τα καθήκοντά του, την ειδικότητα του, το μισθό του , το ωράριο εργασίας, τη σχέση απασχόλησης για τους εποχικούς που πρέπει να είναι ορισμένου χρόνου, τόπο παροχής εργασίας. Όταν την υπογράψει ( 2 αντίγραφα ) το ένα κρατάει ο εργαζόμενος, το άλλο ο εργοδότης.

 

ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Μονομερής μεταβολή των όρων εργασίας. Ο εργοδότης σου δεν έχει το δικαίωμα να αλλάξει προς το χειρότερο ουσιώδεις όρους της σύμβασης εργασίας, χωρίς την υπογραφή σου.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Πολλές εποχικές επιχειρήσεις υποκαθιστούν τις θέσεις απασχόλησης με προσωπικό ευκαιρίας και περιορίζουν την περίοδο απασχόλησης στους μήνες αιχμής, καταστρατηγώντας στην ουσία της την εποχική φύση της απασχόλησής τους.

Συνάδελφε,

Με δεδομένο ότι η επαναπρόσληψη και η υπογραφή στη σχετική φόρμα έχει μετατραπεί από πολλούς εργοδότες σε εργαλείο επαναδιαπραγμάτευσης κατ’ έτος των ατομικών μας όρων αμοιβής και εργασίας διάβασε προσεκτικά τι υπογράφεις κάθε φορά.
Η σχέση απασχόλησης οφείλει να αναγράφεται ως ορισμένου χρόνου και όχι αορίστου χρόνου που μπορεί να απολυθείς οποτεδήποτε (Η εργασιακή σχέση των μισθωτών που απασχολούνται σε εποχιακές επιχειρήσεις είναι ιδιόρρυθμα ρυθμιζόμενη, ορισμένου χρόνου).
Ζήτησε να ταυτιστεί η ημερομηνία αποχώρησης με την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εποχικής λειτουργίας της επιχείρησης (σε περίπτωση που η σύμβαση σου λυθεί χωρίς να υπάρχει σπουδαίος λόγος, οφείλονται αποδοχές υπερημερίας για το υπολειπόμενο χρόνο της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 656 του Α.Κ.)

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

Εξελίσσεται ένα φαινόμενο εις βάρος κυρίως των εποχιακά εργαζόμενων όπου πολλοί εργοδότες αποφεύγουν την καταβολή της αποζημίωσης μετά τη δήλωση αποχώρησης απαιτώντας οι εργαζόμενοι να προσκομίσουν την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης (μετά από 2-3 χρόνια που καθυστερεί την έκδοση ο ΕΦΚΑ). Το αποτέλεσμα είναι μετά την παρέλευση εξαμήνου να μην έχουν καμία επίπτωση από την τελική άρνηση καταβολής. Και υπάρχουν πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις περί αυτού.

Συνάδελφε,

Η ιδιότητα του εποχιακά απασχολούμενου και η νεκρά περίοδος είναι ένα ακόμη εμπόδιο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων σου. Πριν κοινοποιήσεις στον εργοδότη την πρόθεσή σου για αποχώρηση προς συνταξιοδότηση, όταν έχεις ήδη προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη πάνω από 15 χρόνια, διαπραγματεύσου μαζί του λίγο πριν το τέλος της σαιζόν ενδεχόμενη συμφωνημένη απόλυση με καταβολή 50% της νόμιμης αποζημίωσης. Έχεις δικαίωμα από το νόμο να τη ζητήσεις αλλά απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του εργοδότη.
Αν αρνηθεί, προληπτικά κατάθεσε αίτηση επαναπρόσληψης μέσα στη νόμιμη προθεσμία, παρουσιάσου και ενεργοποίησε την πρόσληψήσου και μόνο τότε κατάθεσε αίτηση στη Διεύθυνση του Ξενοδοχείου να σου καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης. Ζήτησε να σου απαντήσουν εντός ευλόγου διαστήματος (π.χ. 10 ημερών) και πάρε οπωσδήποτε αποδεικτικό για την αίτησή σου. Αν δεν σου απαντήσουν ή επικαλεστούν να προσκομίσεις πρώτα την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης κατάθεσε αίτημα εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας για να δεσμευτεί μέσω του πρακτικού που θα συνυπογράψετε για την υποχρέωσή του αυτή. Αν οι κινήσεις αυτές δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα κατάθεσε αγωγή πριν την παρέλευση του εξαμήνου, διαφορετικά ο κίνδυνος τελικής άρνησης από τον εργοδότη και απώλειας της αποζημίωσης είναι υπαρκτός.

 

ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ

Όταν εργάζεσαι 5 ημέρες την εβδομάδα δηλ. 40 ώρες, οι περισσότερες ώρες πάνω από τις 40 και έως 45/βδομάδα λέγονται υπερεργασία και για κάθε κάθε μία από αυτές θα πρέπει να πληρωθείς με προσαύξηση 20%του ωρομισθίου σου. Όταν εργάζεσαι 6 ημέρες την βδομάδα δηλ. 40 ώρες οι περισσότερες ώρες πάνω από τις 40 και έως 48ώρες/βδομάδα λέγονται υπερεργασία κα για κάθε μια από αυτές θα πρέπει να πληρωθείς με προσαύξηση 20 % του ωρομισθίου σου.

 

ΝΟΜΙΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑ

Εργασία από 46 η στο πενθήμερο και 49 η ώρα για εξαήμερο, λέγεται υπερωρία και έως 120 ώρες ετησίως αμείβεται με προσαύξηση 40% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο. Η υπέρβαση των 120 ωρών νόμιμες υπερωρίες ετησίως αμείβονται με προσαύξηση 60% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο.

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

Άρθρο 4 του Π.Δ/τος 88/1999 (ΦΕΚ 94 Α ) όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι ώρες, πρέπει να χορηγείται διάλλειμα τουλάχιστον 15 λεπτών. Κατά τη διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται να απομακρυνθούν από τη θέση εργασίας τους. Τα διαλλείματα αυτά δεν επιτρέπεται να χορηγούνται συνεχόμενα με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Published On: 16 Αυγούστου, 2018 / Categories: Νέα /

Παρόμοια νέα