ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ 5002418, Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία πρόκειται να υλοποιήσει 69 προγράμματα δια ζώσης επαγγελματικής κατάρτισης για 1.388 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Τα προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών, θα υλοποιηθούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας και θα οδηγήσουν στην πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί και στο νομό Ηρακλείου 2-3 τμήματα των 20 ατόμων. Επίσης ανάλογα με τις αιτήσεις των ωφελουμένων θα δημιουργηθούν 2-3 θεματικές ενότητες κατάρτισης.

Οι συμμετέχοντες θα υποστηριχθούν με δύο συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Η εν λόγω Πράξη θα διαρκέσει έως τον Μάιο του 2020.

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρόσθετες του επαγγέλματός τους γνώσεις και δεξιότητες στα εξής πεδία:

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1.Μαγειρική/ζαχαροπλαστική
2.Οροφοκομία
3.Υποδοχή
4.Εστιατορικό
5.Διοίκηση επισιτιστικών επιχειρήσεων (F&B)
6.Διαδικτυακές πωλήσεις (στον τουρισμό)
7.Υποδοχή και εξυπηρέτηση ρωσόφωνων τουριστών.

Σας προωθούμε το link για να δείτε την πρόσκληση ωφελουμένων, οι όποιοι άμεσα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Υποβολή αιτήσεων και κατάθεση δικαιολογητικών έως  9 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00 στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ οδός Εμμ/ηλ Καστρινάκη 23.
https://www.inegsee.gr/prosklisi/prosklisi-oftour/ 

 

  ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ                                    ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Published On: 25 Οκτωβρίου, 2018 / Categories: Blog, Νέα /

Παρόμοια νέα