ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ

 Του Πρωτοβάθμιου Κλαδικού Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία  “Σύνδεσμος Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου”, που εδρεύει στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 14 (Εργατικό Κέντρο) και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 999980366)

ΘΕΜΑ: Επαναπρόσληψη των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας

Eίμαι πρωτοβάθμια τοπική επαγγελματική οργάνωση στον κλάδο των ξενοδοχείων, εκπροσωπώντας πάνω από 13.000 μέλη-πάσης φύσεως  ξενοδοχειακό προσωπικό, που απασχολείται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας (κυρίως ορισμένου χρόνου/εποχιακά απασχολούμενοι) σε τουριστικές επιχειρήσεις του Ν. Ηρακλείου. Μέλη μου μπορούν να είναι τόσο το κυρίως ξενοδοχειακό προσωπικό (υπάλληλοι υποδοχής, καμαριέρες, σερβιτόροι, μάγειρες κλπ) όσο και κάθε άλλος εργαζόμενος στο χώρο του ξενοδοχείου.

 Όπως γνωρίζετε ο νομός Ηρακλείου θεωρείται από τις πιο τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές της Eλλάδας. Aπό ποιοτικής πλευράς και στάθμης προσφερομένων υπηρεσιών στον N. Ηρακλείου υπάρχουν υπερπολυτελείς ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, οι πολυτελέστερες ίσως στην Eλλάδα. Όλα σχεδόν τα ξενοδοχεία που λειτουργούν στο Νομό είναι εποχιακής λειτουργίας, τα οποία κυρίως λόγω των κλιματολογικών συνθηκών και των αρχαιοτήτων (Κνωσός, Φαιστός, Μάλια κλπ) έχουν αυξημένη τουριστική περίοδο, δηλαδή λειτουργούν από τέλη Μαρτίου έως τέλη Οκτωβρίου. Η ιδιαιτερότητα που εμφανίζει η απασχόληση των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας του Ν. Ηρακλείου Κρήτης έγκειται στο ότι πρόκειται όχι για μία συνήθη περίπτωση εποχιακής απασχόλησης, σύντομης κατά κανόνα διάρκειας, αλλά για μία απασχόληση η οποία απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού του Νόμου και αποτελεί τη κύρια πηγή βιοπορισμού του.

Εξαιτίας λοιπόν του μεγάλου αριθμού των  ξενοδοχοϋπαλλήλων και των ειδικών συνθηκών που επικρατούν  στον νομό Ηρακλείου, από το 1990, το σωματείο συνάπτει τοπικές κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας με τις αντίστοιχες εργοδοτικές οργανώσεις του Νομού, με τις οποίες καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων που εργάζονται στα ξενοδοχεία του Ν. Ηρακλείου.

Η τελευταία κατατεθείσα Σ.Σ.Ε. ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου (πράξη κατάθεσης 7/11-04-2019  ), η οποία μάλιστα με την συνημμένη στην παρούσα υπ’ αριθ. 26707/1590 (ΦΕΚ Β 2392/19.06.2019) απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είχε κηρυχθεί υποχρεωτική από 19/6/2019 για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους, που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη στον συγκεκριμένο κλάδο,   έληξε στις 31.3.2020. Λόγω των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ σε όλη την χώρα ήταν αδύνατον να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με την εργοδοτική πλευρά, προκειμένου να υπογράψουμε την νέα τοπική ΣΣΕ που θα καθορίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας  των μελών μας και  έτσι συμφωνήσαμε από κοινού με την εργοδοτική πλευρά,  την παράταση ισχύος της  άνω ΣΣΕ μέχρι 30.9.2020.

Ωστόσο, όπως έχει κρίνει και ο Άρειος Πάγος (ΑΠ 14/2000 (ολομ) οι συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εποχιακής λειτουργίας είναι ορισμένου χρόνου, υπό την έννοια ότι λύνονται μόλις παρέλθει η περίοδος λειτουργίας του ξενοδοχείου. Παρέχεται όμως  στον εργαζόμενο από τον νόμο διαπλαστικό δικαίωμα προαιρέσεως, με την άσκηση του οποίου συντελείται η επαναπρόσληψη του κατά την νέα περίοδο εργασίας υπό την προϋπόθεση ότι το ξενοδοχείο θα επαναλειτουργήσει. Με μόνη δε την άσκηση  του δικαιώματος αυτού, καταρτίζεται νέα σύμβαση εργασίας για την προσεχή περίοδο. Επομένως ο εργοδότης υποχρεούται να απασχολήσει τον εργαζόμενο κατά την νέα αυτή περίοδο, διαφορετικά περιέρχεται σε υπερημερία αποδοχής (δανειστή).

 Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε πάραυτα για την υποχρέωση των επιχειρήσεων της εργοδοτικής πλευράς, σε περίπτωση που συνεχίσουν να τελούν σε αναστολή της λειτουργίας τους και από την 1η Μαΐου 2020 και επέκεινα, να δηλώσουν από την ημέρα εκείνη (1/5/2020) ότι αναστέλλουν και τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, προκειμένου να τύχουν οι τελευταίοι της οικονομικής στήριξης, που εξήγγειλε η Πολιτεία.              

                                                                 Με εκτίμηση

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

     ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                     ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ:

α) κ.Υπουργό Οικονομικών

β) γραφείο του Πρωθυπουργού

γ) Βουλευτές Κρήτης

δ) Περιφερειάρχη Κρήτης

ε) ΠΟΕΕΤ

 

Published On: 8 Απριλίου, 2020 / Categories: Blog, Εργασιακά, Νέα /

Παρόμοια νέα