ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Μέχρι σήμερα, ειδικά μέτρα είχαν ληφθεί μόνο για τους αντίστοιχους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, ως εκ τούτου πέραν της σύγχυσης που επικρατούσε στον ιδιωτικό τομέα υπήρχαν και διενέξεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, αφού οι εργαζόμενοι απαιτούσαν απομάκρυνση από την εργασία τους και οι εργοδότες αρνούνταν να καλύψουν τις αποδοχές του διαστήματος απουσίας τους.

Με τη νέα ΠΝΠ – ΦΕΚ Α’ 161/22-8-20 ξεκαθαρίζει το θολό τοπίο που υπήρχε στην αντιμετώπιση των εργαζομένων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες στον ιδιωτικό τομέα,αφού προβλέπονται τα παρακάτω μέτρα για την προστασία της υγείας τους από το κορωνοϊό.

Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μπορούν να εργάζονται με το σύστημα της τηλεργασίας, μετά από αίτημα τους και ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα εφόσον η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.

Σε αντίθετη περίπτωση ο εργοδότης λαμβάνει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό. Σε περίπτωση που και αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο εργοδότης, ως ύστατο μέτρο προστασίας του εργαζόμενου – αιτούντα που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέτει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή, για χρονικό διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης δεν εφαρμόζει τις παραπάνω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €).

Στις προβλεπόμενες ευπαθείς ομάδες από την νομοθεσία, συμπεριλαμβάνονται και οι εγκυμονούσες γυναίκες.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ                                            ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Published On: 27 Αυγούστου, 2020 / Categories: Blog, Εργασιακά, Νέα /

Παρόμοια νέα