Από την 1 Ιουλίου 2018 ορίζεται άμεση εφαρμογή του νόμου ο οποίος υποχρεώνει τον εργοδότη να καταχωρεί ηλεκτρονικά την όποια τροποποίηση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, πραγματοποίηση υπερωριών ή υπερεργασίας, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους», σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση των ξενοδοχοϋπαλλήλων.

«Για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερο σύστημα απασχόλησης, οι πέντε ώρες επιπλέον την εβδομάδα μετά τις 40 ώρες και οχτώ ώρες επιπλέον με τις 40 ώρες την εβδομάδα για εξαήμερη απασχόληση θεωρούνται υπερεργασία. Οι παραπάνω ώρες αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προασαυξημένο κατά 20%.

Διευκρινίζεται ότι άνω των 45 ωρών για το πενθήμερο και άνω των 48 ωρών για το εξαήμερο είναι υπερωρία.

Αυτά τα μέτρα είναι στην κατεύθυνση εκείνη για να προστατεύονται οι εργαζόμενοι, για να σταματήσει η εκμετάλλευσή τους, για την πάταξη της “μαύρης” και ανασφάλιστης υποδηλωμένης εργασίας, αρκεί να υπάρχει ο ελεγκτικός μηχανισμός για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της παραβατικότητας.

Γνωρίζοντας την υποστελέχωση και την έλλειψη του αναγκαίου εργατικού δυναμικού σε αυτές τις υπηρεσίες, ζητάμε την άμεση πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για τη στελέχωσή τους, για να έχουν εφαρμογή όλοι αυτοί οι νόμοι.

Published On: 11 Ιουνίου, 2018 / Categories: Νέα /

Παρόμοια νέα