Ξεκινάει από σήμερα, Δευτέρα 16-07-2018 η υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού εκπαιδευτικής περιόδου 2018-2019. Οι αιτήσεις θα είναι έως Παρασκευή 27-07-2018 από τις 9.00 π.μ. μέχρι τις 14.30 μ.μ και θα πρέπει να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου ή να αποσταλούν με ταχυμεταφορά ή με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Τ.Ε.Κ., Λατούς 25, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος, τηλ. 28410-28565 & 28410-28828.

Προϋποθέσεις Φοίτησης :

1.α. Έλληνες υπήκοοι, β. υπήκοοι κρατών-μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ. υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε. σε ποσοστό 20% του ανώτατου αριθμού εκπαιδευομένων ανά τμήμα.

2.Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

α. Να έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία, ή εκατό(100) ημερομίσθια (ένσημα) ανά έτος(συνολικά τριακόσια(300) ένσημα) ή τριακόσια πενήντα(350) ημερομίσθια συνολικά.

– από 16.7.2015 έως 15.7.2016

– από 16.7.2016 έως 15.7.2017

– από 16.7.2017 έως 15.7.2018

β. Να είναι κατ’ ελάχιστο, κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

3. Υπήκοοι κρατών-μελών Ε.Ε. εκτός Ελλάδας  καθώς και υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε. θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ελληνικής γλώσσας.

4. Για τους πρόσκαιρα άνεργους η διάρκεια ανεργίας να μην υπερβαίνει τους δώδεκα.

5.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι έως 55 ετών και να απασχολούνται στα πάσης φύσεως ξενοδοχειακά καταλύματα, σε καζίνο και σε κέντρα εστίασης και αναψυχής.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (μπορείτε να την παραλάβετε από το Σωματείο μας).

2.Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3.Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης .

α.Για απόφοιτους μέχρι το 1980, απολυτήριο Δημοτικού.

β.Για απόφοιτους από το 1981και μετά απολυτήριο Γ Γυμνασίου.

4.Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίων ενσήμων ή λογαριασμού ασφαλισμένου του πρώην ΙΚΑ,

5.Αναγγελία πρόσληψης ή Υπεύθυνη Δήλωση για την απόδειξή της ειδικότητας στο επάγγελμα.

Published On: 16 Ιουλίου, 2018 / Categories: Νέα /

Παρόμοια νέα