ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Συναδέλφισσες, -οι,

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε  οι προθεσμίες για την υποβολή του επιδόματος ειδικού σκοπού για τον Ιούλιο είναι οι εξής:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ

 (ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Εργαζόμενων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, βάσει του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (2268 Β’) και της με Α.Π.: οικ.25480/755/24-6-2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: 967Μ46ΜΤΛΚ-9Κ1). Αν η δήλωση αφορά όλο το μήνα ΙΟΥΛΙΟ το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ανέρχεται στο ποσό των 534 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση, η αποζημίωση υπολογίζεται αναλόγως των δηλωθέντων ημερών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ) ΔΗΛΩΣΕΩΝ    

ΑΠΟ 7/8/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/8/2020

ΚΛΑΔΟΙ: Τουρισμού – Μεταφορών – Πολιτισμού – Αθλητισμού του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ της αριθμ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (2268 Β’) KYA καθώς και για τις επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις, εποχικής λειτουργίας, κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών ή τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α της ως άνω ΚΥΑ, ως ακολούθως:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ -ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ         ΑΠΟ 10/8/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 24/8/2020

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 10/8/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 25/8/2020

Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά εντός του μηνός Ιουλίου, είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης ΔΗΛΩΣΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της ως άνω ΚΥΑ, μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση-εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και εντός των ανωτέρω προθεσμιών.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούσαν σε αναστολή κατά το μήνα Ιούνιο και παρατείνεται η αναστολή τους για τον μήνα Ιούλιο, δεν απαιτείται να προβούν σε δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ) και εντός των ανωτέρω προθεσμιών.

Σημειώνεται ότι είναι δυνατή η υποβολή μονομερών δηλώσεων και για το μήνα Ιούνιο.

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ -ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΑΠΟ 5/8/2020 ΕΩΣ &7/8/2020

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ    ΑΠΟ 5/8/2020 ΕΩΣ & 7/8/2020

Επίσης αναφέρουμε ότι τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται στις πληρωμές του Ιουνίου για το επίδομα ειδικού σκοπού είμαστε σε διαρκεί επικοινωνία με την Ομοσπονδία μας και παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας ώστε να επιλυθούν.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ                                 ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

 

Published On: 3 Αυγούστου, 2020 / Categories: Blog, Εργασιακά, Νέα /

Παρόμοια νέα