ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020

Συναδέλφισσες-οι,

Μετά από τις έντονες και επανειλημμένες πιέσεις μαζί με την Ομοσπονδία Επισιτισμού Τουρισμού προς το Υπουργείο Τουρισμού για να λειτουργήσει η σχολή μετεκπαίδευσης στο Ν. Ηρακλείου, μετά από πέντε χρόνια αδράνειας, βγήκε η προκήρυξη για το έτος 2019-2020.

Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για τα τμήματα μετεκπαίδευσης έτους  2019-2020 ξεκινάνε σήμερα Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 έως και Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019. Τα τμήματα που θα υλοποιηθούν είναι  1.Υπηρεσία Υποδοχής 2. Επισιτισμός 3. Μαγειρική Τέχνη 4. Οροφοκομία.

Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στη Σχολή  στο Κοκκίνη Χάνι  τηλ. 2810-761363 (ώρες 09.00πμ έως 14.30 μμ) και για περισσότερες πληροφορίες στο site του Υπουργείου www.mintour.edu.gr & www.mintour.gov.gr .

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

  1. Να έχουν τριετή (3ετή) τουλάχιστον προϋπηρεσία στο επάγγελμα και συγκεκριμένα θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει την τελευταία τριετία τουλάχιστον 350 ημερομίσθια ανεξάρτητα σε ποιο από τα τρία έτη έχουν πραγματοποιηθεί ή από 100 ημερομίσθια ανά έτος ως εξής:

25/10/2016-24/10/2017

25/10/2017-24/10/2018

25/10/2018-24/10/2019

  1. Να είναι κάτοχοι απολυτήριου υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού) ισχύει για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980.Για όσους αποφοίτησαν μετά το 1981 απολυτήριο 3ταξιου Γυμνασίου. Για τους αλλοδαπούς πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β2΄.
  1. Να έχουν ηλικία έως 55 ετών δηλαδή να έχουν γεννηθεί από το 1964 και μετά.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση εγγραφής η οποία παρέχεται από την υπηρεσία και από το Σωματείο μας .
  2. Φωτοτυπία απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

3.Φωτοτυπία αστυνομικής  ταυτότητας(και από τις δύο όψεις )ή πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης ή  φωτοτυπία διαβατηρίου.

  1. Αναλυτική όλων των ενσήμων προϋπηρεσίας στο επάγγελμα
  2. Αναγγελία πρόσληψης ή Σύμβαση Εργασίας ή Υπεύθυνη Δήλωση για την απόδειξη της ειδικότητας στο επάγγελμα.
  3. Βεβαίωση Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 για τους αλλοδαπούς.
  4. Πιστοποιητικά τουλάχιστον καλής γνώσης Αγγλικής , όσοι διαθέτουν ,για τις Ειδικότητες Λειτουργίας Υποδοχής, Εστιατοριακής Τεχνικής και Οροφοκομίας ή Γαλλικής για τις ειδικότητες Μαγειρικής Τέχνης και Ζαχαροπλαστικής Τέχνης για την απαλλαγή από την παρακολούθηση της ξένης Γλώσσας (Αγγλικής ή Γαλλικής κατά περίπτωση).

Εάν ο υποψήφιος είναι άνεργος, τότε θα υποβληθεί και πρόσφατη βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Η επιλογή των καταρτιζομένων γίνεται με μοριοδότηση.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ                                     ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Published On: 24 Οκτωβρίου, 2019 / Categories: Νέα /

Παρόμοια νέα