ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

                 Προς: Το λογιστήριο του Ξενοδοχείου

 

 

Θέμα: υποχρεωτική η χορήγηση αναλυτικών 

           εκκαθαριστικών σημειωμάτων(αποδείξεις) στους

           εργαζόμενους

 

Με τη διάταξη του Ν.4254/2014 (Άρθρο πρώτο, Κεφαλ.Α, Υποπαρ.ΙΑ5) προβλέπεται η υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού, αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα ενώ σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφημένου συστήματος θα πρέπει να χορηγείται ανάλυση μισθοδοσίας.
Σε κάθε περίπτωση οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού (βασικός μισθός-προϋπηρεσία-οικογενειακό επίδομα-εποχιακό επίδομα –επίδομα σχολής-ανθυγιεινό επίδομα- επίδομα οθόνης εφόσον τα δικαιούνται) και οι κρατήσεις αυτών θα πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά.
Η παραβίαση της ανωτέρω υποχρέωσης του εργοδότη συνεπάγεται τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του Ν.3996/2011, όπως ισχύει.

 

 

 

  Για το Σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου

 

   Ο Πρόεδρος                                       Ο Γ.Γραμματέας

 

 

Κοκολάκης Νίκος                                Σμυρνάκης Νίκος

                           

 

Published On: 9 Μαΐου, 2019 / Categories: Blog, Εργασιακά, Νέα /

Παρόμοια νέα