ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

   Υπογράφηκε η Τοπική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μετά από πέντε χρόνια, λόγο αδράνειας της Ένωσης Ξενοδοχείων Ν. Ηρακλείου.

   Μετά από πολλές συναντήσεις και διαπραγματεύσεις και με την παρουσία της Μεσολαβήτριας του ΟΜΕΔ κας. Ντότσικα συνυπογράψαμε τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας μεταξύ των εργαζομένων που εργάζονται στα ξενοδοχεία του Ν. Ηρακλείου και της Ένωσης  Ξενοδοχείων Ν. Ηρακλείου.

   Η νέα τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση επιφέρει στα μέλη μας αύξηση κατά 2,3% από την προηγούμενη Διαιτητική Απόφαση του 2018, με τους βασικούς μισθούς να διαμορφώνονται σε:

 Ά κατηγορία:    865,00

΄Β κατηγορία :   846,00

΄Γ κατηγορία:     830,00

΄Δ κατηγορία :   793,00

   Επίσης θα καταβάλλονται επί του βασικού μισθού και προϋπηρεσίας τα ακόλουθα επιδόματα: οικογενειακών βαρών, τουριστικής εκπαίδευσης, εποχιακής απασχόλησης, επίδομα στολής, ανθυγιεινής εργασίας, επίδομα οθόνης, διατροφής, διαμονής και μεταφοράς.

   Η συγκεκριμένη σύμβαση διασφαλίζει επίσης περισσότερες ειδικότητες όπως: υπάλληλοι κρατήσεων, υπάλληλοι δημοσίων σχέσεων, γυμναστές, αρτοποιοί στην Ά κατηγορία.

   Επίσης κηπουρούς, οδηγούς ηλεκτροτεχνίτες, υδραυλικούς, βρεφονηπιαγωγούς στην ΄Β κατηγορία.

  Επανέρχεται στο 40-50% αναλόγως η αποζημίωση λόγο γήρατος από το 20%.

    Μετά από απαίτηση των μελών μας, ρυθμίζει την αμοιβή και την ασφάλιση της εργασίας κατά την 6η ημέρα με προσαύξηση 20% λόγο της υπερεργασίας, εφόσον ο εργαζόμενος εργαστεί.

   Η προϋπηρεσία για τους Α, Β, Γ μάγειρες εάν έχουν πτυχίο σχολής Σ.Τ.Ε. μετράει σε οποιαδήποτε επισιτιστική επιχείρηση και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας για τους λαντζέρηδες διαμορφώνεται στο 7%.

   Διασφαλίζει τους βασικούς μισθούς σε προϊστάμενους τμημάτων με προσαύξηση από 10% και 20% πλέον των βασικών μισθών της Ά κατηγορίας.

   Θέτει ως βασικό όρο την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των εργαζομένων για τις ημέρες ανάπαυσης.

   Η συγκεκριμένη σύμβαση αφορά τα μέλη του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου. Επίσης από κοινού τα μέρη δεσμεύτηκαν να αιτηθούν προς το Α.Σ.Ε. την γνωμοδότηση το να θεσπιστεί υποχρεωτική η τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας.

   Εμείς θα συνεχίσουμε να προασπίζουμε ως έχουμε υποχρέωση ως προς τους συναδέλφους ξενοδοχοϋπάλληλους και θα προβούμε στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες, ώστε η παρούσα τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας να καταστεί γενικώς υποχρεωτική.

Δείτε εδώ αναλυτικά τι περιλαμβάνει η τοπική Σ.Σ.Ε.

Δείτε εδώ τους πίνακες με τις αποδοχές.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ                                ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ


Published On: 12 Απριλίου, 2019 / Categories: Blog, Εργασιακά, Νέα /

Παρόμοια νέα