ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η παρουσίαση της έρευνας για τις εργασιακές συνθήκες στα ξενοδοχεία της Κρήτης, από το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΚΗ με την παρουσία εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων  του Τουρισμού.

          Η έρευνα ανέδειξε τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι στον κλάδο της φιλοξενίας, προτείνοντας παράλληλα στοχευμένες λύσεις για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στα ξενοδοχεία. Τα ευρήματα που προσέλκυσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν σχέση με τον φόρτο εργασίας, τις αμοιβές και την τήρηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και θέματα διαχείρισης συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο. Επίσης διερευνήθηκαν και παρουσιάστηκαν οι λόγοι που οδηγούν τους εργαζόμενους σε αποχώρηση από τον τουριστικό κλάδο.

Πολλά από τα ευρήματα της μελέτης, οδηγούν στο συμπέρασμα πως υφίσταται ανάγκη για βελτίωση της νομοθεσίας και γενικότερα των κανόνων περί εργασίας στον κλάδο, ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Σημαντικό ποσοστό, 48,3%, δήλωσε ότι έχει σκεφτεί να αλλάξει επαγγελματικό κλάδο, λόγω εποχικότητας, εργασιακής ανασφάλειας στις κρίσεις, και λόγω ελλιπών κινήτρων όπως μειωμένου χρόνου και ποσού επιδότησης χειμερινής ανεργίας.

Οι διευθυντές των επιχειρήσεων είναι απαραίτητο να δείξουν ενδιαφέρον και να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το ανθρώπινο δυναμικό και να παρέχουν τη βοήθεια τους, όποτε παρίσταται ανάγκη.

Ο ρόλος του διοικητικού και διευθυντικού προσωπικού είναι καθοριστικός ώστε να υπάρξει μείωση της εχθρικότητας στον εργασιακό χώρο, διαφορετικά οι εργαζόμενοι δε θα είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο που οι ανώτεροι διευθύνουν την επιχείρηση στην οποία εργάζονται. Αν η διοίκηση δεν φανεί αντάξια των προσδοκιών των εργαζομένων, η ποιότητα παροχής υπηρεσιών στον τουρισμό θα χειροτερέψει εξαιτίας του φόρτου εργασίας και της αυξανόμενης πίεσης. Αρνητικά αποτελέσματα θα φέρει και στις σχέσεις των συναδέλφων κάτι που αναφέρθηκε πολύ συχνά στα προβλήματα που αποκάλυψε η παρούσα έρευνα. Ποσοστό 63,6% θεωρεί πως η πολιτική του ξενοδοχείου για τη διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ υφισταμένων-προϊσταμένων δεν είναι αποτελεσματική. Οι managers των ξενοδοχείων που υιοθετούν αυταρχικούς τρόπους management, αντί για συμβουλευτικούς, ίσως προκαλούν συναισθήματα άγχους, θυμού και ίσως ακόμη κάποια περιστατικά εκδικητικής συμπεριφοράς.

Πολλά ξενοδοχεία αντιμετωπίζουν το προσωπικό τους ως πολύτιμη επένδυση, καθώς η σωστή μεταχείριση των εργαζομένων αποφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη προς όλες τις πλευρές

Τα αναλυτικά αποτελέσματα θα βρίσκονται διαθέσιμα εντός των ημερών στις ιστοσελίδες του Σωματείου Ξενοδοχοϋπάλληλων Ν. Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης καθώς και της 3win Action, που ήταν ο φορέας υλοποίησης της μελέτης.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

  ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ                                                      ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Φορέας υλοποίησης: 3win Action

 

www.3win.org

Published On: 28 Σεπτεμβρίου, 2023 / Categories: Blog, Uncategorized, Νέα /

Παρόμοια νέα